Tìm hiểu năng lực là gì? Đặc điểm của năng lực

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói về năng lực, về việc đánh giá năng lực trong các lĩnh vực như công việc, học tập, lãnh đạo… Tôi chắc rằng ai nói riêng cũng đã từng nghe qua Slogan: Làm theo năng lực, hưởng theo năng lực? Hãy cùng itsmillartime.com tìm hiểu nhiều hơn về năng lực là gì nhé!

 I. Năng lực là gì

Năng lực có thể được hiểu là một đặc điểm có thể đo lường được của một người về kiến ​​thức

Theo từ điển tiếng Việt, năng lực là khả năng, trạng thái chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hành động cụ thể, năng lực là phẩm chất tâm, sinh lý giúp con người có khả năng hoàn thành một loại hoạt động nhất định với chất lượng cao. Từ điển năng lực nói rằng năng lực là thứ mà một người phải thể hiện để có hiệu quả.

  • Việc làm
  • Vai trò
  • Chức năng
  • Công việc
  • Nhiệm vụ.

Theo từ điển tâm lý học, năng lực là một tập hợp các thuộc tính hoặc phẩm chất của tâm lý của một cá nhân đóng vai trò là điều kiện bên trong thúc đẩy việc thực hiện tốt một số loại hoạt động (ví dụ: khả năng nhận thức, trí nhớ, v.v.), nhưng tổng hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân.

Như vậy, năng lực có thể được hiểu là một đặc điểm có thể đo lường được của một người về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đánh giá các cá nhân với nhau, kỹ năng, được quyết định bởi kết quả công việc và vai trò công việc.sự kết hợp của những phẩm chất tương đối ổn định và tương đối cơ bản của một cá nhân cho phép anh ta thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả, thì tri thức không gì khác hơn là tri thức học được từ sách vở, từ kinh nghiệm sống và thu được từ cuộc sống kinh nghiệm.

Kỹ năng là ứng dụng đầu tiên của kiến ​​thức thu được vào thực tế để thực hiện một hoạt động cụ thể. Kỹ thuật là kỹ năng được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nó được làm chủ, để mọi người không phải tập trung quá nhiều vào nhận thức của họ hoặc những gì họ đang làm.

II. Đặc điểm của năng lực là gì? 

Năng lực được hình thành do tố chất tự nhiên của cá nhân, nhưng phần lớn năng lực được hình thành, xây dựng và có được thông qua quá trình học tập, rèn luyện trong các cơ sở giáo dục, cơ quan, thông qua trải nghiệm thực tế, nỗ lực học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tri thức trong cuộc sống hàng ngày.

Năng lực được hình thành do tố chất tự nhiên của cá nhân, nhưng phần lớn năng lực được hình thành

Mức độ của năng lực là hoàn toàn khác nhau ở mỗi cá nhân và phụ thuộc vào sự tiếp thu tri thức, hiểu biết trong từng lĩnh vực, vốn sống của mỗi cá nhân. thực hiện Năng lực tích cực của con người là khả năng tự lực, tự quản lý, tự điều chỉnh của cá nhân được hình thành trong quá trình sống và giáo dục của cá nhân.

III. Các yếu tố cấu thành năng lực là gì?

Thái độ: Là cách mỗi người nhìn nhận công việc, nhiệm vụ, đồng nghiệp, xã hội và cộng đồng, từ thái độ sẽ chi phối hành vi, tác phong và ý thức trách nhiệm của cá nhân, được thực hiện ổn định thông qua quá trình rèn luyện, vận dụng kiến ​​thức để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ nhất định được giao. công việc.

Ví dụ: khả năng làm việc dưới áp lực cao. Khả năng đàm phán và xử lý tranh chấp. Hùng biện, sáng tạo…

Năng lực chung: Cần thiết cho nhiều loại hoạt động, bao gồm khả năng phán đoán, làm việc, khái quát hóa và trí tưởng tượng. v.v… Hai loại năng lực chung và năng lực chuyên môn luôn song hành với nhau. mỗi cá nhân có các năng lực chung như nhau ở mức độ yêu cầu, đồng thời có các năng lực chuyên môn bổ trợ tương ứng phù hợp với công việc.

IV. Vai trò của năng lực gồm những gì

Những người tài năng thường được đánh giá cao trong các cơ quan, tổ chức và trường học. Người có năng lực, kiến ​​thức, kỹ năng, trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực cụ thể sẽ có khả năng giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, đạt hiệu quả cao.

Những người tài năng được tôn trọng, dễ dàng được tuyển dụng và được mọi người xung quanh đánh giá cao.

V. Các yếu tố đánh giá bản chất năng lực

Ở một khía cạnh khác, năng lực còn được hiểu là sự ảnh hưởng tâm sinh lý của cá nhân đến quá trình lĩnh hội tri thức, kỹ năng… mà một người có thể sử dụng và vận dụng.

Cho dù nó nhanh hay chậm, nó thay đổi từ người này sang người khác trong cùng một bối cảnh ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn.

Cho dù nó nhanh hay chậm, nó thay đổi từ người này sang người khác trong cùng một bối cảnh

Ví dụ như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật như hội họa… Không phải ai cũng có khả năng như nhau và chỉ những người có khả năng cụ thể mới có thể đạt được kết quả cao.

Vậy các yếu tố để đánh giá bản chất của năng lực là:

  • Có sự khác biệt cá nhân
  • Khả năng là sự khác biệt khi thực hiện cùng một hoạt động
  • Năng lực là cơ sở, là nền tảng để học kỹ năng dễ dàng hơn
  • Năng lực được hình thành trong quá trình con người hoạt động, sống và giao tiếp

Trên đây là những thông tin về năng lực là gì? Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Posted in Là gì.